INSTRUKTORZY 

Przedstawiamy instruktorów prowadzących zajęcia twórcze w MOK Jeziorany – 2022/2023

JULIA CZABRYCKA

Ukończyła Wydział Sztuki (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Olsztyńskiej Szkołe Wyższej im. J. Rusieckiego. W MOK Jeziorany prowadzi pracownię plastyczną.

CERAMIKA

czwartek – młodzież i dorośli
16.30-18.00 

IWONA PARZONKA

 Iwona Parzonka – absolwentka WSP w Olsztynie na wydziale edukacji plastycznej, instruktorka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi jako nauczyciel plastyki, instruktor w domu kultury, współpracownik Fundacji Kółko Graniaste działającej na terenie wiejskich świetlic.

Malarstwo i rysunek
wtorki 
6-12 lat – 16.30-18.00
dorośli  – 18.00-20.00

GABRIELA ŁOZOWSKA

Gabriela Łozowska – niegdyś tancerka Mrągowskiej Sceny Tańca Współczesnego, ukończyła kierunek choreografii i techniki tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz studia podyplomowe na WSIZ w Olsztynie. Posiada nauczycielskie i pedagogiczne przygotowanie. Ukończyła kurs I stopnia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Taneczne doświadczenie zdobywała w warszawskim Teatrze Tańca „Zawirowania” pod kierunkiem Elwiry Piorun oraz w Teatrze Tańca „Akro” w Toruniu pod kierunkiem Joanny Mis-Fudali. Współpracowała z izraelskim choreografem Iradem Mazliah. Wstępowała  w grupie tańca współczesnego w Passau (Niemcy) oraz dwa lata w prywatnej szkole baletowej „Ballett&Tanz” Christine Heim w Deggendorfie (Niemcy).

balet – poniedziałek

16.00-17.00  grupa młodsza 5-6 lat

17.00-18.00  grupa średnia 7-8 lat

 18.00-19.30  grupa starsza 9-12 lat

MAGDALENA SIWECKA

Karierę taneczną rozpoczynała jako dziecko od tańca klasycznego, nowoczesnego i ludowego. Absolwentka Olsztyńskiego Teatru Tańca. Tańcem flamenco zajmuje się od siedemnastu lat. Kształciła się w Polsce i w Hiszpanii. Założycielka i solistka Cafe Cortao Compania Flamenca – największego polskiego zespołu tańczącego flamenco. Występowała między innymi w Teatrze Wielkim podczas Festiwalu Szalone Dni Muzyki 2013.

Flamenco dla dorosłych
dwa razy w miesiącu w soboty w godz. 11.00-13.00 – terminy spotkań ustalane na bieżąco

WOJCIECH DELIGA

Wojciech Deliga – akompaniator, muzyk, instrumentalista, członek kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Olsztyn”, a obecnie instruktor – Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Założyciel i instruktor „Warnijsko Kapeli” z Olsztyna i juror w przeglądach folklorystycznych, a także prowadzący warsztaty z zakresu kultury ludowej (specjalista muzyczny z regionu Warmii i Mazur). 

Prowadzi w szkołach audycje z zakresu muzyki i śpiewu tradycyjnego, a także jest konsultantem  muzycznym w zespołach ludowych.

W MOK Jeziorany opiekuje się zespołem „Mali Jezioranie”.

 

próby zespołu „Mali Jezioranie” – czwartki  17.00-19.00

 

JADWIGA ORZOŁEK-JOŃCZYK

z zawodu animator kultury, instruktor tańca ludowego, choreograf, instruktor teatralny, z zamiłowania regionalistka. Popularyzatorka teatru, sztuk rękodzielniczych z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach na stanowisku kierownika. 

Prowadziła zespół dziecięcy tańca ludowego w Jezioranach. Była choreografem ZPiT „Olsztyn” i ZPiT „Ostródzienie”. Współpracowała jako instruktor tańca  z zespołami pieśni i tańca „Kortowo”, „Kętrzyn”, „Warmia” i „Kłobuki”.  Aktywnie propaguje kulturę Warmii i Mazur tworząc autorskie scenariusze widowisk obrzędowych np. „Wesele warmińskie” w Gminie Biskupiec. Realizowała wiele projektów edukacji regionalnej Warmii i Mazur dla dzieci i młodzieży w gminie Dywity. Jest członkiem Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii i Mazur.         

Uhonorowana:

  • odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 2015
  • doroczną Nagrodą Marszałka Województwa w dziedzinie kultury – 2015.

 

W MOK Jeziorany prowadzi zajęcia z zespołem „Mali Jezioranie”.

 

próby zespołu „Mali Jezioranie” – czwartki  17.00-19.00

 

MATEUSZ WODZICKI

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Sztuki (kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) na Uniwersytecie  Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czynnie koncertuje wraz z wieloma zespołami. Obraca się w wielu gatunkach muzycznych od blues’a poprzez metal, aż do jazzu. Komponuje własne utwory oraz jest autorem tekstów. W wolnym czasie zajmuje się transkrybcją muzyczną utworów. Posiada 7-letnie doświadczenie w nauczaniu gry na instrumencie.

Gitara
poniedziałki i wtorki – godziny ustalane indywidualnie

CEZARY NOWAKOWSKI

Cezary Nowakowski ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie Filia w Białymstoku w specjalności „prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych”. Od 1992 roku jest nauczycielem w PSM I stopnia w Mrągowie w klasie: fortepian, chór, akompaniament. Jest założycielem i dyrygentem mrągowskiego zespołu wokalnego „Schola Vocale”. Pracuje także w Policealnym Studium Aktorskim przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz wykłada Emisje Głosu i Metodykę Edukacji Artystycznej w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii, wydział zamiejscowy w Kętrzynie. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu Warmii i Mazur, a także poza granicami kraju występując w roli dyrygenta chóru i jako akompaniator. W 2016 roku wyróżniony nagrodą artystyczną m.in. Rady Miejskiej Mrągowa dla Chóru „Schola Vocale” i statuetką „Niezapominajka”  za działalność kulturalną na rzecz miasta Mrągowo.

zajęcia wokalne dla dzieci i dorosłych
czwartki  18.00-21.00 – godziny ustalane indywidualnie z instruktorem

ZBIGNIEW KALISZ

Keyboard
czwartki 15.00 – 18.00

Skip to content