DEKLARCJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności:

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami:

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach z dnia 30.11.2020 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content