WYNAJEM SAL I POMIESZCZEŃ MOK

Miejski Ośrodek Kultury
w Jezioranach

ul. Konopnickiej 4,
11-320 Jeziorany

 (089) 71 81 216


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JEZIORANACH

z dnia 16 stycznia 2012 roku


w sprawie: określenia stawek kwot za wynajem sal i pomieszczeń MOK
oraz za usługi świadczone przez placówkę


Na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustalam stawki kwot za wynajem sal i pomieszczeń MOK oraz za usługi świadczone przez placówkę. Wysokość stawek zawiera cennik stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.


§ 2

Traci ważność zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek kwot za wynajem sal
i pomieszczeń MOK oraz za usługi świadczone przez placówkę.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego
nr 1/2012 Dyrektora MOK
z dnia 16 stycznia 2012r.


CENNIK WYNAJMÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MOK
(ceny brutto zawierają 23% podatku VAT)


WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ MOK

1. imprezy okolicznościowe (do 2 dób) + zaplecze kuchenne – 720,00 zł
2. imprezy okolicznościowe (powyżej 2 dób) + zaplecze kuchenne – 1.220,00 zł
3. imprezy okolicznościowe (bez użytkowania kuchni) – 465,00 zł
4. podłączenie chłodni (1 doba) – 55,00 zł
5. sesje – 310,00 zł
6. konsolacja – 410,00 zł
7. spektakl – 205,00 zł
8. szkolenia, narady, kiermasze, zebrania, spotkania – 80,00 zł/godzina
9. szkolenia, narady, zebrania, spotkania + obsługą – 90,00 zł/godzina

WYNAJEM TABLIC OGŁOSZENIOWYCH MOK

1. umieszczenie reklam w terminie do 7 dni – 50,00 zł
2. umieszczenie reklam w terminie do 14 dni – 100,00 zł
3. umieszczenie reklam w terminie do 30 dni – 200,00 zł

WYPOŻYCZENIE WYPOSAŻENIA

1. zastawa stołowa (1 komplet) – 10,00 zł
2. stół (1 sztuka) – 15,00 zł
3. krzesło (1 sztuka) – 10,00 zł

UMIESZCZENIE REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ MOK
(plansza w formacie JPG o rozmiarach 640 x 480 i rozdzielczości 72 dpi)

1. ogłoszenie w terminie do 7 dni – 30,00 zł
2. ogłoszenie w terminie do 14 dni – 40,00 zł
3. ogłoszenie w terminie do 30 dni – 45,00 zł
4. zmiana, dostosowanie, opracowanie ogłoszenia we wskazanej grafice płatne w zależności od czasochłonności pracy nad reklamą

OBSŁUGA AKUSTYCZNA IMPREZY, SPOTKANIA W SALI MOK

1. podłączenie 1 mikrofonu + magnetofon – bezpłatnie
2. podłączenie więcej niż 1 mikrofon + nośnik:
– do 4 godzin – 200,00 zł
– powyżej 4 godzin – 400,00 zł

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU + OBSŁUGA AKUSTYCZNA
POZA BUDYNKIEM MOK – 800,00 zł