O NAS

MOK JEZIORANY
ul. Konopnickiej 4,
11-320 Jeziorany
NIP: 739 13 34 682

tel. biuro 89 71 81 216
tel. księgowość 89 67 40 800

W strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury znajdują się:

 • obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury
 • 20 świetlic wiejskich
 • program planszowy TVK

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

Najistotniejszą – z punktu widzenia zadań statutowych – jest dla nas forma bezpośredniej działalności kulturalnej, polegająca na organizowaniu i współorganizowaniu imprez oraz inicjowaniu amatorskiego ruchu artystycznego w postaci stałych form zajęciowych. Ponadto nasze działania obejmują:

 • działalność związaną z administrowaniem obiektu MOK oraz z prowadzeniem przez placówkę działalności gospodarczej,
 • działania podejmowane w ramach administrowania obiektami świetlic wiejskich,
 • działania inwestycyjne oraz administrowanie siecią telewizji kablowej.

W dni powszednie odbywają się tu zajęcia taneczne, plastyczne, malarskie, nauka gry na gitarze i keyboardzie, wokalne oraz próby zespołu folklorystycznego „Jezioranie”. W soboty prowadzone są zajęcia z tańca flamenco dla dorosłych.

Praca instruktorów kultury, oprócz codziennej pracy w ramach stałych form zajęciowych, polega na:

 • bezpośrednim udziale w organizacji imprez kulturalnych oraz współpracy w dziedzinie upowszechniania kultury z placówkami oświatowymi z terenu miasta oraz gminy, sekcjami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami, a także twórcami i placówkami kulturalnymi,
 • organizowaniu wernisaży i konkursów plastycznych wraz z wystawami pokonkursowymi,
 • inicjowaniu wystaw prac plastycznych, malarstwa, rzeźby, rękodzieła oraz ceramiki,
 • patronacie nad działalnością rękodzielniczą poprzez wystawianie prac twórców na wystawach oraz imprezach rękodzielniczych organizowanych na zewnątrz,
 • przygotowywaniu dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach do udziału w przeglądach, pokazach, konkursach i turniejach,
 • braniu udziału w przeglądach oraz spotkaniach członków zespołu folklorystycznego „Jezioranie”.
 • realizacji programów współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, których głównym założeniem programowym jest pomoc organizacyjna w trakcie realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć,
 • pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację imprez oraz przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

DZIAŁALNOŚĆ PŁATNA

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi również działalność gospodarczą. Świadczymy usługi polegające na wynajmie sal i pomieszczeń. Odpłatnie wynajmujemy salę wraz z zapleczem kuchennym na organizację imprez okolicznościowych. Ponadto wynajmujemy pomieszczenia w celu organizacji narad, szkoleń, sesji, walnych zgromadzeń, kiermaszy itp.

Zajmujemy się również organizacją imprez okolicznościowych na zlecenie. Wykonujemy usługi transportowe, plastyczne i dekoracyjne. Na zlecenie udźwiękawiamy imprezy studyjne oraz plenerowe. Sieć telewizji kablowej świadczy usługi polegające na emisji ogłoszeń oraz reklam.

Miejski Ośrodek Kultury jest administratorem dwudziestu świetlic, w których porządku pilnują opiekunowie. Świetlice otwierane są w godzinach porannych przed odjazdem dzieci do szkół oraz w godzinach popołudniowych przeznaczonych na wolne spędzanie czasu. Uczestnicy zajęć ze świetlicowymi mają do dyspozycji place zabaw, stoły do tenisa, gry planszowe, artykuły sportowe, zajęcia plastyczne, dyskoteki, ogniska i wiele innych ciekawych rzeczy. Chcąc jeszcze bardziej zrzeszyć jak największą liczbę dzieci i młodzieży, od 2014 roku na świetlice systematycznie przekazujemy zestawy komputerowe z dostępem do internetu. Na świetlicach mile widziani są również dorośli, którzy mogą rzucić swój pomysł zorganizowania czasu wolnego po uzgodnieniu z opiekunem.

Niżej przedstawiamy wykaz administrowanych świetlic.

 

Lp

Miejscowość

Imię i Nazwisko opiekuna

1.

Derc

 –

2.

Franknowo

Roman Pizoń

3.

Kiersztanowo

Grażyna Poniatowska

4.

Kikity

Małgorzata Łopatka

5.

Krokowo

Janina Nowotka 

6.

Kramarzewo

Grzegorz Surowiec

7.

Lekity

Ahafia Tamkun 

8.

Miejska Wieś

Ryszard Błaszczyk 

9.

Olszewnik

Dorota Olszewska 

10.

Pierwągi

Monika Sierocka 

11.

Piszewo

Krystyna Sternik 

12.

Polkajmy

13.

Potryty

Jolanta Górecka 

14.

Radostowo

Elżbieta Wiśniewska 

15.

Studnica

Krystyna Wojciekian 

16.

Studzianka

Krzysztof Pucz 

17.

Tłokowo

Honorata Kowalczyk 

18.

Wójtówko

Iwona Ślusarska 

19.

Zerbuń

 –

20.

Żardeniki

Izabela Szostak 

Skip to content