ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Dlaczego warto sponsorować nasze wydarzenia kulturalne?

Wierzymy, że oprócz satysfakcji, będzie to również wspaniała promocja i reklama Państwa firmy jako podmiotu żywo zaangażowanego w życie kulturalno-rozrywkowe naszego regionu. Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach jest gwarantem wysokiego poziomu działań kulturalnych, czego dowodem są uzyskiwane przez nas patronaty medialne czy patronat honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nad organizowanym corocznie Wojewódzkim Przeglądem Kapel i Zespołów Śpiewaczych).

Zapewniamy umowę biznesową polegającą na wzajemnej wymianie świadczeń i związanych z nimi korzyści. Sponsoring to ważna część strategii komunikacji firmy i budowania jej zewnętrznego wizerunku.

Zachęcamy także do skorzystania z formy mecenatu – bardziej dyskretnej formy wsparcia kultury, która również przynosi wiele satysfakcji i w sposób wiarygodny wzmacnia wizerunek firmy dbającej o swoje otoczenie poprzez „pracę u podstaw”.

W zamian za sponsoring i mecenat oferujemy:

  • promocję podczas imprezy – miejsce na tablicę sponsora oraz informację o sponsorze czytaną w trakcie imprezy;
  • informację o sponsorze/mecenasie zamieszczoną na stronie internetowej MOK Jeziorany i na profilu na portalach społecznościowych Facebook i Instagram;
  • informację o sponsorze zamieszczoną w materiałach drukowanych związanych z wydarzeniem;
  • możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora (ulotki, katalogi) i/lub zgodę na ustawienie stoiska promocyjnego sponsora podczas wydarzenia kulturalnego;
  • inne formy promocji – do indywidualnego ustalenia.

Dofinansowanie przeznaczymy na:

  • nagrody i upominki dla uczestników przeglądów, konkursów i zawodów;
  • catering dla artystów i obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych;
  • wyposażenie pracowni, w których odbywają się zajęcia (np. farby, sztalugi, mikrofony, maty);
  • zakup sprzętu do wykorzystania podczas imprez i w codziennym funkcjonowaniu ośrodka (elementy nagłośnienia, sprzętu fotograficznego itp.).

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w postaci środków pieniężnych i gadżetów promocyjnych. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy na jeszcze wyższym poziomie  i będzie wkładem w rozwój lokalnej kultury. W przypadku zainteresowania lub dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 89 718 12 16.

Proponowane formy wsparcia:

Sponsoring wydarzeń kulturalnych o charakterze kameralnym/lokalnym:

Sponsoring jednego wydarzenia – od 200 do 3500 zł netto lub nagrody/gadżety o porównywalnej wartości

 

Sponsoring imprez o charakterze masowym (np. Dni Jezioran):

Sponsoring jednego wydarzenia – od 4000 zł netto lub nagrody/gadżety o porównywalnej wartości

 

Współorganizacja imprez o charakterze masowym (z możliwością ingerencji sponsora w kluczowe elementy imprezy: tytuł, formułę, program itp.):

Współorganizacja jednego wydarzenia – od 20 000 zł netto


Mecenat:

Wsparcie uzdolnionych dzieci, młodzieży i dorosłych, biorących udział w zajęciach kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez MOK Jeziorany

Regularne wsparcie – 50-500 zł netto miesięcznie
Wsparcie na konkretne cele – kwota do uzgodnienia

 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego i rzeczowego ustalane będą indywidualnie. Istnieje możliwość łączenia różnych form wsparcia i promocji sponsora. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące form promocji, jak również kwot dofinansowania.

Skip to content