KADRA

Mikołaj Bosch

Dyrektor

Ewa Brakoniecka

Główna księgowa

Waldemar Rojewski

Starszy referent ds. administracyjno – gospodarczych

Krystian Szydłowski

Technik

Natalia Ciukszo

Instruktor ds. programowych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Halina Błaziak

Pracownik gospodarczy