O NAS

MOK JEZIORANY
ul. M. Konopnickiej 4,
11-320 Jeziorany
NIP: 739 13 34 682

tel. biuro 089 71 81 216
tel. księgowość 089 67 40 800

W strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury znajdują się:

 • obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury
 • 20 świetlic wiejskich
 • program planszowy TVK

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

Najistotniejszą – z punktu widzenia zadań statutowych – jest dla nas forma bezpośredniej działalności kulturalnej, polegająca na organizowaniu i współorganizowaniu imprez oraz inicjowaniu amatorskiego ruchu artystycznego w postaci stałych form zajęciowych. Ponadto nasze działania obejmują:

 • działalność związaną z administrowaniem obiektu MOK oraz z prowadzeniem przez placówkę działalności gospodarczej,
 • działania podejmowane w ramach administrowania obiektami świetlic wiejskich,
 • działania inwestycyjne oraz administrowanie siecią telewizji kablowej.

W dni powszednie odbywają się tu zajęcia taneczne, plastyczne, malarskie, koło rękodzielnicze Mereszka, nauka gry na gitarze, rytmika, wokalne oraz próby zespołu folklorystycznego „Jezioranie”.

Praca instruktorów kultury, oprócz codziennej pracy w ramach stałych form zajęciowych, polega na:

 • bezpośrednim udziale w organizacji imprez kulturalnych oraz współpracy w dziedzinie upowszechniania kultury z placówkami oświatowymi z terenu miasta oraz gminy, sekcjami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami, a także twórcami i placówkami kulturalnymi,
 • organizowaniu wernisaży i konkursów plastycznych wraz z wystawami pokonkursowymi,
 • inicjowaniu wystaw prac plastycznych, malarstwa, rzeźby, rękodzieła oraz ceramiki,
 • patronacie nad działalnością rękodzielniczą poprzez wystawianie prac twórców na wystawach oraz imprezach rękodzielniczych organizowanych na zewnątrz,
 • przygotowywaniu dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach do udziału w przeglądach, pokazach, konkursach i turniejach,
 • braniu udziału w przeglądach oraz spotkaniach członków zespołu folklorystycznego „Jezioranie”.
 • realizacji programów współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, których głównym założeniem programowym jest pomoc organizacyjna w trakcie realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć,
 • pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację imprez oraz przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

DZIAŁALNOŚĆ PŁATNA

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi również działalność gospodarczą. Świadczymy usługi polegające na wynajmie sal i pomieszczeń. Odpłatnie wynajmujemy salę wraz z zapleczem kuchennym na organizację imprez okolicznościowych. Ponadto wynajmujemy pomieszczenia w celu organizacji narad, szkoleń, sesji, walnych zgromadzeń, kiermaszy itp.

Zajmujemy się również organizacją imprez okolicznościowych na zlecenie. Wykonujemy usługi transportowe, plastyczne i dekoracyjne. Na zlecenie udźwiękawiamy imprezy studyjne oraz plenerowe. Sieć telewizji kablowej świadczy usługi polegające na emisji ogłoszeń oraz reklam.

Miejski Ośrodek Kultury jest administratorem dwudziestu świetlic, w których porządku pilnują opiekunowie. Świetlice otwierane są w godzinach porannych przed odjazdem dzieci do szkół oraz w godzinach popołudniowych przeznaczonych na wolne spędzanie czasu. Uczestnicy zajęć ze świetlicowymi mają do dyspozycji place zabaw, stoły do tenisa, gry planszowe, artykuły sportowe, zajęcia plastyczne, dyskoteki, ogniska i wiele innych ciekawych rzeczy. Chcąc jeszcze bardziej zrzeszyć jak największą liczbę dzieci i młodzieży, od 2014 roku na świetlice systematycznie przekazujemy zestawy komputerowe z dostępem do internetu. Na świetlicach mile widziani są również dorośli, którzy mogą rzucić swój pomysł zorganizowania czasu wolnego po uzgodnieniu z opiekunem.

Niżej przedstawiamy wykaz administrowanych świetlic.

 

Lp

Miejscowość

Imię i Nazwisko opiekuna

1.

Derc

Mieczysława Kozioł

2.

Franknowo

Pizoń Roman

3.

Kiersztanowo

Poniatowska Grażyna

4.

Kikity

Łopatka Małgorzata

5.

Krokowo

Nowotka Janina

6.

Kramarzewo

7.

Lekity

Tamkun Ahafia

8.

Miejska Wieś

Błaszczyk Ryszard

9.

Olszewnik

Olszewska Dorota

10.

Pierwągi

Sierocka Monika

11.

Piszewo

Sternik Krystyna

12.

Polkajmy

13.

Potryty

Górecka Jolanta

14.

Radostowo

Wiśniewska Elżbieta

15.

Studnica

Wojciekian Krystyna

16.

Studzianka

Berk Grzegorz

17.

Tłokowo

Kowalczyk Honorata

18.

Wójtówko

Ślusarska Iwona

19.

Zerbuń

 –

20.

Żardeniki

Szostak Izabela