WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

Miejski Ośrodek Kultury
w Jezioranach

ul. Konopnickiej 4,
11-320 Jeziorany

 (089) 71 81 216

ZARZĄDZENIE NR 48/2016
BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat i zezwoleń za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie gminy Jeziorany

Na podstawie § 16 Regulaminu Świetlic wiejskich zatwierdzonego uchwałą Nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeziorany zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich:

1. Świetlice wiejskie w Radostowie, Franknowie, Wójtówko, Tłokowie,

1) imprezy okolicznościowe, wesela (z wykorzystaniem kuchni) – 470,00 zł.
2) imprezy okolicznościowe, dyskoteki, zabawy – 210,00 zł.
3) wynajem godzinowy (szkolenia, zebrania, pokazy, prezentacje) 60,00 zł/godz.
4) podłączenie chłodni zewnętrznej do sieci elektrycznej 40,00 zł/dobę

2. Świetlice wiejskie w Kikitach, Kiersztanowie, Potrytach, Piszewie, Pierwągach,
Zerbuniu, Olszewniku

1) imprezy okolicznościowe, wesela – 260,00 zł.
2) imprezy okolicznościowe, dyskoteki, zabawy – 160,00 zł.
3) wynajem godzinowy (szkolenia, zebrania, pokazy, prezentacje) 60,00 zł/godz.
4) podłączenie chłodni zewnętrznej do sieci elektrycznej 40,00 zł/dobę

3. Świetlice wiejskie w Krokowie, Lekitach, Żardenikach, Studnicy

1) imprezy okolicznościowe, wesela – 150,00 zł.
2) imprezy okolicznościowe, dyskoteki, zabawy – 100,00 zł.
3) wynajem godzinowy (szkolenia, zebrania, pokazy, prezentacje) 30,00 zł/godz.
4) podłączenie chłodni zewnętrznej do sieci elektrycznej 40,00 zł/dobę

4. Świetlice wiejskie w Miejskiej Wsi, Studziance, Dercu, Polkajmach

1) imprezy okolicznościowe, wesela – 100,00 zł.
2) imprezy okolicznościowe, dyskoteki, zabawy – 70,00 zł.
3) wynajem godzinowy (szkolenia, zebrania, pokazy, prezentacje) 20,00 zł/godz.
4) podłączenie chłodni zewnętrznej do sieci elektrycznej 40,00 zł/dobę

§ 2. Odpłatności za korzystanie ze świetlic nie ponoszą:

1.Dzieci i młodzież z terenu gminy Jeziorany w ramach zajęć prowadzonych przez opiekunów świetlic zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jezioranach.
2. Sołtys na zorganizowanie zebrań sołeckich i spotkań z mieszkańcami zgodnie ze statutem sołectwa.
3. Członkowie OSP z Gminy Jeziorany w ramach działalności statutowej OSP.
4. Mieszkańcy Gminy Jeziorany w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: imprezy sportowe, kulturalne (dyskoteki, imprezy okolicznościowe i inne) do 4 imprez w roku kalendarzowym.

§ 3. Szczegółowe zasady wynajmu zostaną określone w indywidualnych umowach najmu sporządzonych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach.

§ 4. Opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jeziorany winne być dokonywane z góry w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach lib na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.