Kiedy zbliża się termin Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur (11-12 czerwca), mieszkańcy Jezioran już nie mogą się doczekać przemarszu przez miasteczko barwnego i rozśpiewanego korowodu artystów ludowych. Do Jezioran co roku przybywa kwiat warmińsko-mazurskiego folkloru – zespoły śpiewacze i śpiewaczo-taneczne, kapele, soliści instrumentaliści i śpiewacy. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem, odbywającym się w tym roku już po raz 37, obejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkową atrakcją jest Jarmark Ludowy na terenie Fosy Miejskiej u podnóża amfiteatru.

Mieszkańców Jezioran i ich gości zapraszamy na sobotnią potańcówkę!

Skip to content