Historia naszego regionu przez wieki była tworzona przez ludzi różnych kultur i wyznań. Codziennie mijamy ich niknące po cichu, z roku na rok ślady. Jeszcze można je dostrzec w architekturze, miejscach kultu czy na starych cmentarzach. Zachowajmy to wielokulturowe dziedzictwo i pamięć o tych ludziach. A kto o nas będzie pamiętał za sto, dwieście lat?
 
Zachęcamy, by w listopadzie zapalić światełka na grobach dawnych sąsiadów, których kultura i religia zniknęły z naszego regionu pod naporem wojen i nieubłagalnego wiatru historii.
 
Dawny cmentarz ewangelicki mieści się w Jezioranach przy ul. Mickiewicza.
 
Skip to content