W dniach 15 i 16 czerwca Amfiteatr Miejski w Jezioranach po raz XXXV rozbrzmi folklorem i muzyką ludową podczas Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych. Wydarzenie od wielu lat przyciąga coraz to większą liczbę odbiorców jak i samych uczestników kultywując walory folklorystyczne danego regionu. Jak rozpoznać dany region??
Damy Wam małą podpowiedź „dany region rozpoznamy po kolorystyce oraz wizerunku strojów”. Nasz region od wielu
laty reprezentować będzie w strojach warmińskich Zespół Jezioranie, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury.

Wydarzenie wspierają: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiat Olsztyński, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Gmina Jeziorany, Telewizja TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, Stowarzyszenie Taniec.


WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem przeglądu, a dokładnie z opisem kategorii,
w której dany zespół chce wziąć udział:
15 czerwca prezentują się: kapele ludowe, zespoły śpiewacze, soliści – instrumentaliści
16 czerwca prezentują się: kapele biesiadne i zespoły śpiewaczo – taneczne

Do pobrania:
Regulamin WPKiZŚ
Karta zgłoszeń

Skip to content