FERIE ZIMOWE NA ŚPIEWAJĄCO
W pierwszym tygodniu ferii zimowych zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne warsztaty wokalne z Panem Cezarym Nowakowskim, który prowadzi u nas w MOK-u sekcję wokalną.

Pan Cezary Nowakowski ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie Filia w Białymstoku w specjalności „prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych”. Od 1992 roku jest nauczycielem w PSM I stopnia w Mrągowie w klasie: fortepian, chór, akompaniament. Jest założycielem i dyrygentem mrągowskiego zespołu wokalnego „Schola Vocale”. Pracuje także w Policealnym Studium Aktorskim przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz wykłada Emisje Głosu i Metodykę Edukacji Artystycznej w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu Warmii i Mazur, a także poza granicami kraju występując w roli dyrygenta chóru i jako akompaniator. W 2016 roku wyróżniony nagrodą artystyczną m.in. Rady Miejskiej Mrągowa dla Chóru „Schola Vocale” i statuetką „Niezapominajka”  za działalność kulturalną na rzecz miasta Mrągowo. Dla jeziorańskiej publiczności wystąpił w dawnym kościele ewangekickim podczas zeszłorocznej Nocy Muzeów, akompaniując sopranistce Magdalenie Rydel na fisharmonii.

Zapisy na warsztaty: mok.biuro@wp.pl lub 89 718 12 16. Zajęcia będą się odbywać w sali widowiskowej MOK Jeziorany.
Skip to content